Област Хасково

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Правомощия на Областния управител, данни за Областна администрация, функции и отговорности
2 Издадени от Областния управител на област Хасково актове
3 Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от ОА Хасково
4 Информация за Звеното по приемане на заявленията по ЗДОИ
5 Вътрешни правила във връзка с предоставянето на административни услуги на гражданите в ОА Хасково
6 Стратегии, планове, програми, отчети за дейността на администрацията
7 Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията
8 Информация за проведени обществени поръчки по ЗОП
9 Уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК.
10 Информация за упражняване право на достъп до обществена информация. Ред и условия за повторно използване на информация.Такси по чл. 41ж ЗДОИ
11 Обявления за конкурси за държавни служители
12 Подлежаща на публикуване информация по ЗПУКИ
13 Списък на публичната информация по ЗЗКИ и ППЗЗКИ
14 Информация от обществен интерес /чл.14, ал.2, т.1-3 от ЗДОИ/
15 Информация, предоставяна повече от 3 пъти по реда на глава Трета от ЗДОИ
16 Друга информация, определена със закон
17 Годишен отчет за постъпили заявления по ЗДОИ.

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.