Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Издаване на актове на държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове.

Правно основание: Закон за държавната собственост и  ППЗДС; ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ
Срок: 1 месец след представяне на необходимата документация
Цена: безплатно
Необходими документи:

  • Искане за издаване на АДС от МЗХ или Областна Дирекция Земеделие
  • Скица на имота (оригинална и актуална) – издадени и заверени от Общината по местонахождението на имота и Агенцията по кадастър
  • Актуално удостоверение за данъчна оценка на имота
  • Протокол за приемане на парцеларния план или заверка с подпис и печат върху скицата от ОДЗ
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.