Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Изземване на имоти – държавна собственост

Правно основание: чл.80 от ЗДС
Необходими документи:

  • мотивирано искане от ръководителя на съответното ведомство, управляващо държавния имот.
  • заверени копия от всички документи, с които разполага по случая        акт за държавна собственост;
  • скица;
  • документи, удостоверяващи правото на управление на ведомството върху имота;
  • настанителни  заповеди,
  • договори  за  наем,
  • уведомления  за  прекратяване  на  наемни  правоотношения,
  • известия за съобщаването им на страната;
  • уведомления до лицето за доброволно освобождаване на имота и пр.
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.