Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

Правно основание: Чл. 77 от ЗДС
Срок: 7 дневен - съгласно чл. 57, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс.
Цена: Производството е безплатно.
Необходими документи:

  • Искане за издаване на административна услуга
  • Скица на имота (оригинална и актуална) с нанесен кадастрален и регулационен план
  • Удостоверение от техническата служба на Общината за идентичността на имота като поземлен и урегулиран по всички стари регулационни планове – /при необходимост/
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.