Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Предоставяне под наем на имоти или части от тях – частна държавна собственост за осъществяване на здравни, образователни или хуманитарни дейности без търг

Правно основание: Чл.19, ал.5 от ЗДС и чл.14 от ППЗДС
Срок: от 30 до 45 дни
Цена: безплатно
Необходими документи:

  • Мотивирано искане от заинтересованото лице;
  • Подробна информация за дейностите, които заинтересованите лица възнамеряват да осъществяват в държавния имот;
  • Документ за регистрация;
  • Удостоверение за актуално състояние;
  • Декларация за финансово състояние;
  • Копие от Булстат.
  • При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.