Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Продажба на имоти - частна държавна собственост чрез търг

Правно основание: чл.44 ал.1 от ЗДС
Срок: до три месеца
Необходими документи:

  • заявление за участие,
  • надлежно попълнени тръжни документи – по образец,
  • квитанция за закупени тръжни документи,
  • решение на управителния орган на фирмата за участие в търг – за юридически лица, декларация по чл.264 ал.1 от ДОПК – нотариално заверена
  • удостоверение по чл.87 ал.6 от ДОПК,
  • скица,
  • данъчна оценка,
  • пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител,
  • акт за държавна собственост
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.