Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имоти – частна държавна собственост за изпълнението на функциите на регионалните синдикални ръководства

Правно основание: Чл.20, ал.2 от ЗДС и чл.67от ППЗДС
Срок: От 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК
Цена: безплатно
Необходими документи:

  • Искане на заинтересованото лице;
  • Подробно мотивировка;
  • Документ за липса на публични държавни задължения;
  • Документ за регистрация;
  • Декларация за ползваните от синдиката имоти – частна дъжавна или общинска       собственост и за начина на ползването им;
  • Становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество;    Декларация, че имотът – частна държавна собственост ще се ползва само за  изпълнение на функциите им;
  • Пълномощно за лицето, което представлява организацията.
  • При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.