Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Учредяване право на строеж, право на надстрояване и пристрояване чрез търг

Право  на  строеж  върху  имот –  частна  държавна  собственост  и  право  на  надстрояване  или  пристрояване  върху  недвижим  имот,  изграден  върху  държавна  земя,  се  учредява  безсрочно или за определен срок със заповед на Областния управител, след провеждане на търг при  условия  и  по  ред  определени  от  Министерския  съвет.  В  условията  на  търга  може  да  се предвиди  заплащането  на  правото  на  строеж  да  се  извърши  чрез  равностойно  имотно  обезщетение  в  новопостроената  сграда.  Въз  основа  на  заповедта  Областния  управител сключва договор.

Безвъзмездно  право  на  строеж  върху  имот  –  частна  държавна  собственост  се  учредява  на  ведомства въз основа на решение на Министерски съвет.

Правото  на  надстрояване  или  пристрояване  на  съществуващи  жилищни  сгради,  изградени върху държавна земя, се учредява на собствениците на жилища в тези сгради или на техни пълнолетни низходящи, ако са с незадоволени жилищни нужди, без търг по цени определени от Министерския съвет. /чл.58-59 от ЗДС/

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.