Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

1 Паметник на незнайния войн - Хасково

 

Войн придържащ с двете си ръце пушка, опряна на земята. Главата е вдигната. Погледът е отправен в далечината. Цялата фигура съдържа в себе си едно напрежение, което не е характерно за отделните странични фигури.Стъпил е върху собствен постамент от бронз с неправилна форма. Фигурата е обърната на запад, като е отклонен малко на юг.

Със страничните фигури автора е искал да символизира различните войски, участвали във войните.

Северозападната фигура представлява обикновен войник – пехотинец, държащ в дясната си ръка граната. Лявата е свита в юмрук.Погледа е отправен напред. Може би е търсено напрежение, но фигурата е спокойна и е стъпила върху собствен постамент с неправилни форми.

Североизточната фигура представлява войн, водещ с дясната си ръка кон- представител на кавалерията.Фигурата е изобразена в движение, което е загатнато само в краката, а в цяло фигурата е спокойна. Коня също е загатнат – дадена е само главата му, която сравнително добре се свързва с фигурата.

Югоизточната фигура представлява войн, облегнат с дясната ръка на дулото на оръдие-представител на артилерията. Спокойна фигура, без напрежение.Левият крак е леко повдигнат. Лявата ръка леко свита е обляга на него и на сабята опряна в земята. Оръдието е загатнато, като се подава само част от дулото. Фигурата лежи върху собствен постамент с неправилни форми.

Четвъртата фигура представлява войн, държащ в ръцете си бинокъл- може би представител на командния кадър. Главата е извита леко встрани, погледа насочен напред, цялата фигура е приведена леко напред – чувства се известно напрежение. Лежи върху собствен постамент с неправилни форма, наподобяващ донякъде скали. Между фигурите са разположени по две плочи, като по-малката се използва само за години.

Върху западната фасада на голямата плоча има апликирани към нея, изработени допълнително от бронз-орден за храброст с мечове, заобиколен от лавров венец.

На малката плоча има надпис:

1912 - 1913

На северната фасада на голямата плоча има текст:

 

ВЕЛИК Е ПОДВИГА ВИ

 

  • БЕЗСМЪРТНО

 

Е ДЕЛОТО ВИ

 

На малка плоча пише:

 

  • 1885 –

 

На източната фасада на голямата плоча има текст:

 

НА ГЕРОИТЕ

ОТЪ ХАСКОВСКИ ОКРЪГЪ

ЗАГИНАЛИ ВЪ ВОЙНИТЕ

ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА

БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЪ

 

На малката плоча пише:

 

1877 – 1878

 

На южните фасади на голяма плоча има текст:

 

БЪЛГАРИНО,

ПОМНИ МИНАЛОТО –

ВЯРВАЙ ВЪ БЪДЕЩЕТО

 

На малката плоча пише:

 

1915 - 1918

 

Паметника е разположен върху затревен изкуствен насип с пирамидална форма и височина 1 м. Подстъпи към него се осигуряват от четири стълбища.

 


 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АНКЕТНА КАРТА

ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ

 

 

1.

Наименование

Паметникът на незнайния воин

2.

Местоположение

Хасково Хасково Хасковска

3.

Точно място на което се намира

площад „Свобода”

4.

Какъв е паметника

/паметник,монумент,

костница, военно гробище и др./

Паметник архитектурно скулптурен

5.

Размери ,описание

3,00/3,00/8,00/0,60/1,80 – посветен е на

загиналите в Руско –турската,Балканската

и I-та световна война.

6.

От какъв материал

е направен

Бронз,гранит,мрамор,на върха-фигура от

Бронз,в средата-мраморни фигури,а

между тях плочи.

7.

Проектант и изпълнител

скулптор Тома Делирадев

8.

Дата на откриване

02.06.1927 г.открит от цар Борис III

в.”Борба” Пловдив бр.1830/04.06.1927г.

9.

Каква сума е изразходвана за

построяването

Липсват данни

10.

Чия собственост е паметника и земята на която е построен

/държавна,общинска,частна/

Общинска

11.

Какво събитие увековечава/война,битка,виден

пълководец,герои от войната/

Руско-турската война 1877-1878 г.

Балканската война 1912-1913 г.,I-та световна

Война 1914-1915 г.,Сръбско-българската война 1885 г.

12.

Кога се чества паметника и с какво мероприятие

Ежегодно на 02.06

13.

Надписи на паметника

Приложение

14.

Списък на убитите

Приложение № 1

Да Не Забележка:ако има

списък на убитите да

бъде приложен отделно

15.

Списък на убитите

Приложение № 2

Да Не Забележка:Снимките

да бъдат направена от

четирите страни,ъглово

и общ план

16.

Състояние

/ описание /

 

 

Приложение № 3

Отлично Добро Лошо Разрушен

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.