Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО

СПИСЪК


НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


1.    Борислав Михайлов Вълков
2.    Атанас Лозев Дойков
3.    Костя Иванов Минков
4.    Милена Живкова Трендафилова


Посочените кандидати трябва да се явят на 08.04.2013.г. от 10,30 часа в сградата на Областна администрация – Хасково етаж 1/зала „Марица”/, за провеждане на изпита чрез решаване на тест, включващ 40 /четиридесет/ въпроса свързани с устройството и функционирането на администрацията и професионалната област на длъжността.

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ  ДО КОНКУРСА.

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.