Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Кръгла маса с участието на членовете на Областната координационна група за учене през целия живот – Област Хасково се проведе днес в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково.

Форумът е в изпълнение на Национална платформа „Обединени за ученето на възрастни“. Във форума участваха Началникът на РУО Иван Панайотов, Валентина Дейкова- национален координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни в МОН, Жулиян Гочев- експерт в МОН, експерти по образование, директори на училища, преподаватели.
Мисията на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“ е да се консолидират усилията на заинтересованите страни на национално, областно и местно ниво. "Мисията на Националната платформа за учене на възрастните е обоснована от демографските тенденции не само в България, но и в Европа", подчерта Валентина Дейкова. "Демографските данни са тревожни, затова вече 5 години е в сила Програма за учене на възрастни, приета от ЕК. Там са фиксирани и конкретните приоритети", посочи тя. 
Националната стратегия за учене през целия живот включва няколко основни цели: повишаване на участието на населението над 25 годишна възраст в образование и обучение, намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в България на възраст от 18 до 24 години под 11 %, намаляване на неграмотните на възраст от 15 до 29 години на 1,5 % и повишаване заетостта на населението на възраст от 20 до 64 години на 76 %.
Участниците в кръглата маса бяха запознати и с Електронната платформа за учене на възрастни в Европа EPALE.

Нели Вълканова

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.