Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

На територията на област Хасково е установено огнище на Инфлуенца - ( птичи грип ) от щам Н-5/ N-8. То е регистрирано в с. Узунджово, община Хасково.

Спешно е свикано заседание на Областната епизоотична комисия. На форума е взето решение за ограничителни мерки за недопускане разпространението на болеста. Издадена е заповед от Областния управител, която е изпратена на всички общини и институции имащи отношение към проблема.

В документа Областният управител на Хасково нарежда:
1. Незабавно да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии, на които да се запознаят членовете с епизоотичната обстановка и да се набележат конкретни мерки за предотвратяване проникването на болестта на територията на съответните общини. До 10.11.2017г. да бъде уведомен писмено Областният управител за изпълнение на набелязаните мерки.
2. Привеждане на ОДБХ - Хасково в състояние на повишена епизоотична готовност.
3. Директорът на ОДБХ Хасково да организира съвместни проверки с представители на Орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици.
4. Директорът на ОДБХ Хасково да организира извършване на постоянен ветеринарно-медицински контрол от ОДБХ за спазване на мерките за био-сигурност в птицевъдни обекти.
5. Забранявам провеждането на пазари и изложби за птици на територията на Област Хасково.
6. Директорът на ОДБХ Хасково да организира извършване на периодични клинични прегледи и при съмнение за инфлуенца, да се вземат проби от домашните и диви птици за вирусологични изследвания.
7. Собствениците и управителите на птицевъдни обекти да не допускат излизането на птиците извън дворовете на стопаните.
8. Собствениците и управителите на птицевъдни обекти да не допускат контакт между птици живеещи в дивата природа и домашни птици.
9. Собствениците и управителите на птицевъдни обекти да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците.
10. Собствениците и управителите на птицевъдни обекти да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други видове домашни птици.
11. Собствениците и управителите на птицевъдни обекти да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място, при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.
Заповедта вече е сведена до кметовете на общини, ОДБХ - Хасково и всички членове на Областна епизоотична комисия.

Нели Вълканова

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.