Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Областна администрация е взела всички необходими мерки относно проблема с водата в Хасково, няма опасност за населението

„Областна администрация Хасково взе всички необходими мерки относно с проблема с установеното несъответствие в качеството на водата по химичен показател „уран“ и „алфа активност“ в някои тръбни кладенци, използвани за питейно-битово водоснабдяване на част от гр. Хасково. За населението няма никаква опасност, като това е потвърдено от Министерството на здравеопазването“, съобщи областният управител инж. Минко Ангелов на нарочна пресконференция в Областна администрация Хасково днес.
Информацията за влошено качество на водата е постъпила в Областна администрация на 7 април, 2017 г., като за това е известил директорът за РЗИ Хасково. Областният управител веднага свиква спешна среща от 13 ч. на същия ден, като на нея присъстват директорът на РЗИ д-р Соня Димитрова, началникът на ВиК Хасково Тодор Марков, експерти от двете институции и зам.кметът на областния град Велин Балкански. На заседанието се взема решение за незабавно спиране на сондажи 1 и 4 на Помпена станция „Хасково 1“, за които Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, след проведен мониторинг, е съобщила, че има завишени стойности по горецитираните показатели. Басейнова дирекция е информирала за проблема с писмо, изпратено на 4.4.2017 г. до РЗИ и ВИК Хасково.
„Прави впечатление, че мониторингът е проведен през септември м.г., като с протоколи от 17.10.2016 и 9.11.2016, предоставени от РЗИ Хасково, се установят повече от три пъти над нормата естествен уран и 13 пъти повишение на общата алфа активност в сондажите 1 и 4 на ПС „Хасково 1“. Показателят на урана е 0.98 mg/L, а на алфа активността е 1.37 Bq/Lq при норми съответно 0.03 mg/L и 0.1 Bq/Lq. Изниква резонно въпросът - 6 месеца от вземането на пробите някой бил ли е уведомен за резултатите, знаели ли са институциите и къде се къса веригата за бърза реакция по проблема. Прави впечатление също, че лабораторията, установила завишения уран, е Регионална лаборатория Хасково. Другата е Централна лаборатория София, и двете към Министерството на околната среда и водите“, каза областният управител.
Наред със спирането на сондажите 1 и 4, на 7 април, 2017 г. е разпоредено и спешно вземане на нови проби от 9 сондажи, като предварителните данни показват завишение 2 пъти над нормата на урана в 4 от кладенците. Тези резултати излизат на 10 април, 2017 г. и е взето решение проблемните сондажи веднага да бъдат спрени, а населението на кварталите „Централна градска част“, „Кенана“ и „Любен Каравелов“, захранвани от тях, да получат водоснабдяване от помпени станции „Северна част“, „Извора“ и „Ябълково“. Решението е взета на среща в Министерството на здравеопазването, на която присъства зам. министърът д-р Галин Каменов, областният управител Минко Ангелов и директорите на РЗИ и ВиК Хасково, както и представители на Националния център по радиобиология и радиационна защита.
Г-н Ангелов съобщи пред журналисти, че са взети мерки за допълнителни изследвания на сондажи в Хасково и той стриктно ще следи как протичат те.
Снимките са предоставени любезно от Haskovo.net

Светлана Николова

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.