Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Отчет за дейността на областния управител на област Хасково инж. Минко Ангелов за тримесечието 9.2.2017 г. – 9.5.2017 г.

Уважаеми госпожи и господа, жители на област Хасково,

 

Представям на Вашето внимание отчет за дейността ми като областен управител на област Хасково за изминалите три месеца – от назначаването ми до днешна дата.

Ще започна с един от най-важните приоритети на служебното правителство, а именно организирането и провеждането на извънредните парламентарни избори на 26 март, 2017 г.

Като областен управител аз и екипът на поверената ми Областна администрация, имахме отговорната задача в кратък хоризонт  организационно и технически да подготвим и проведем честни и прозрачни избори. Смятам, че се справихме отлично и бяха отстранени някои слабости по организационно-техническото осигуряване на изборите.

Направих максимално възможното, което ми позволяват правомощията на областен  управител, за да предотвратим порочни практики в изборния процес и провеждането на агитация по време на предизборната кампания в държавната и местна администрация.

Но наред с подготовката на парламентарните избори ние свършихме и много друга работа.

 

Продължихме изграждането на инженерно възпрепятстващото съоръжение /ИВС/ по границата с Р Турция на територията на област Хасково, в последния участък от 12 км. по река Тунджа. Този последен участък се изгражда по договор, сключен от 25.11.2016 г. Тук заварихме голямо закъснение и проблемно заснето трасе на ИВС и обслужващия го път. Бяха оставени имоти на физически и юридически лица, общински и държавни парцели, зад т.нар ограда.

Трасето бе проконтролирано на терен, след което бяха направени корекции. Към момента има готово трасе по цялата дължина и изградени около 6500 м. от ИВС от новия 12-километров участък. Максимално наваксахме изоставането, като се има в предвид, че поради тежката зима през януари и февруари 2017 г. не се е работило.

 

По повод установеното несъответствие на качеството на питейната вода в град Хасково по показатели уран и обща алфа активност в някои тръбни кладенци, смятам, че бяха взети всички необходими мерки за решаване на проблема.

Определям действията на Междуведомствената работна група на ниво министерства и Оперативния щаб под мое ръководство в Хасково като изключително адекватни, с грижа за най-ценното – здравето на населението. Категорично не приемам квалификации, че водата на Хасково „винаги е била със завишен уран и не бива да се притесняваме“. Налице са завишени показатели на уран и много сериозно превишение на общата алфа активност, което изисква спешни действия, а не оправдателни формулировки на нечие престъпно бездействие.

Към момента проблемните помпени станции, с общо 14 кладенца – ПС „Хасково 1“ и „Хасково 2“, са спрени. Остава ограничението водата да не се ползва за питейни нужди и продължава мониторинга на сондажите за радио-нуклеиди. Те се изследват в БАН, за което съдействах да стане по-най-бързия начин. Изследванията ще покажат индикативната доза обща алфа активност, която е опасна за здравето на хората и това ще предопредели последващите действия.

На МРРБ и МОСВ е възложено да изготвят инвестиционни предложения за решаване на проблема с водоснабдяването на град Хасково, като вариантите са два - нови сондажи във вододайна зона с добри показатели за качество на водата или доставката и монтаж на модулна пречиствателна станция за ПС“ Хасково 1“ и ПС „ Хасково 2“.

 

В качеството ми на представител на държавната власт на местно ниво съдействах за ускореното изграждане на кръгово кръстовище до новостроящия се завод на инвеститор от клас „А“ – завода на „Язаки“. Това кръстовище е от особено значение и за безопасността на движението по натоварения път Хасково-Димитровград.

 

Проведени бяха заседания на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, както следва:

- На 09.02.2017 г. заседание, свързано с представяне и обсъждане на обобщеното предложение на РУО Хасково за държавния план-прием за учебната 2017/2018 г., в съответствие с изискванията на чл. 52, ал.1, т.4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

- На 04.04.2017 г. заседание, свързано с представяне и одобряване на проекта на Регионална програма за заетост и обучение на област Хасково за 2017 г. Приетата регионална програма е свързана с осигуряване на заетост на 60 регистрирани безработни лица за 6 месеца (от 15.05 до 15.11.2017 г.), от които 40  на пълен работен ден и 20 на непълен. Общо необходимите финансови средства, искани от общинските и областна администрация, е 168 927 лв., равна на сумата определена за областта, съобразно разпределението на средствата по области в Националния план за действие по заетостта през 2017 г.

- На 27.04. 2017 г.. заседание, свързано с оценка и класиране на подадените заявки от работодатели по схемата „Обучение и заетост на младите хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. В рамките на определената за областта сума от 1 212 177 лв. Комисията класира 65 работодателя, които ще осигурят заетост на 326 млади хора до 29 г. за срок от 6 месеца като сумата, искана от тях, е 1 209 512 лв. (60 заявки от бизнеса, 4 от общини и 1 от ОП „Благоустрояване и озеленяване” Свиленград). Резерви останаха 4 общини (Стамболово, Харманли, Любимец, Свиленград) и ОП „Благоустрояване” Димитровград.

На 28.04.2017 г. бе проведено заседание на Областен съвет по условия на труд, свързано с отбелязване на 28 април – Световен ден за безопасност на труда и международен ден, посветен на паметта на загиналите при трудови злополуки. На заседанието бе представен отчет на дирекция „Инспекция по труда” за дейността на инспекцията през 2016 г. В края на заседанието членовете на Съвета поднесоха цветя пред паметната плоча в Хасково, в памет на загиналите при трудови злополуки.

 

На работна среща с ръководството на АПИ съгласувахме решение за разтоварване на километричните опашки от тежкотоварни автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“, особено опасни през летния сезон. На директора на ОПУ Хасково бе възложено да изготви идеен проект за регулирано пропускане на трафика към пункта.

 

Във връзка с подписан от предишните управляващи договор с Европейската комисия за изграждане на нов временен бежански център до 2000 души на територията на Хасковска област, аз взех категорично решение и не подписах споразумението с МВР за изграждането на такъв център.

Този въпрос е много чувствителен за хората и смятам, че на територията на област Хасково има прекалено много концентрация на бежанци - три приемателни центъра, сред които и най-големият в България-този в Харманли.

 

Проведе се среща с валията на Одрин Гюнай Йоздемир, с когото обсъдихме разширяването на сътрудничеството между трансграничните области Хасково и Одрин.

При посещението на Президента на Р България ген. Румен Радев в Областна администрация Хасково пред него бяха поставени най-неотложните въпроси, касаещи областта.

Проведе се работна среща с посланика на Руската Федерация Н. Пр. Анатолий Макаров, с когото бяха коментирани всички възможни форми за регионално сътрудничество в областите на икономиката, културата и туризма.

В Областна администрация Хасково бе посрещнат и Генералния консул на Р Турция в Пловдив Хюсейн Ергани, след което бе подписано споразумение за търговско икономическо сътрудничество между Хасковската търговско-промишлена палата и тази на Черкезкьой, Р Турция.

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.