Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Представиха в Хасково напредъка по изпълнение на Иновационна стратегия за интелигентна специализация

Областният управител инж. Минко Ангелов откри днес работна среща, на която експерти от министерствата на икономиката и на образованието и науката говориха за напредъка по изпълнение Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 г. /ИСИС/. Пред представители на организации и бизнес структури бяха представени и резултатите от проведените конкурсни процедури, както и информация за предстоящите такива по Оперативните програми на Министерство на икономиката и Министерство на образованието и науката, които се явяват финансови инструменти за реализация на Стратегията.
Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 - 2020 г. е задължително предварително условие за новия програмен период 2014-2020 в сферата на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите. С приемането ѝ през 2015 г. се даде възможност страната да стартира мерките, предвидени в оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“, насочени към иновации.
Визията на Стратегията е Република България в периода до 2020 г. да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС в посока на принос към цялостната политика за развитие, особено в сферите на демографията, устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията.
Стратегическата цел е за същия период България да премине от групата на „плахите иноватори“ в групата на „умерените иноватори“. Изпълнението на Стратегията се свързва с провеждането на ефективна политика за растеж на базата на конкурентните предимства на индустрията и научните изследвания.

Светлана Николова

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.