Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Представяне и обсъждане на резултатите от извършената междинна оценка на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г., бе първата точка от дневния ред на заседанието на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР.

Домакин на форума бе Областният управител на Кърджали Никола Чанев. В работата на съвета участваха земестник- областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, областните управители и заместниците им от ЮЦР, кметове на общини- членове на структурата, заместник-министърът на културата Румен Димитров, експерти. 
Общият извод от междинната оценка е, че Южен централен район е привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм, с по-добри условия за комуникация и съхранено природно и културно наследство. Трите стратегически цели в плана за развитие до 2020 година бяха формулирани като: 
1.Икономическо сближаване в национален и вътрешнорегионален план, базирано на щадящо ползване на собствените ресурси; 
2.Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства чрез инвестиции в човешкия капитал и социалната инфраструктура;
3.Развитие на транспортното и транснационално сътрудничество и превръщането му в двигател за икономическо и социално развитие и сближаване; 
4.Балансирано териториално развитие чрез укрепване на градовете- центрове, подобряване свързаността на района и качеството на средата в населените места. 
По време на заседанието бе приет проект на Годишната индикативна програма за дейността на РСР на ЮЦР за 2018 година. През втората половина на следващата година Област Хасково ще бъде домакин на Регионалния съвет за развитие.

Нели Вълканова

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.