Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Препоръка от МЗ, МОСВ и МРРБ – водата в Хасково да не се използва за питейни цели (пиене и готвене)

Съгласно изискванията на МЗ, РЗИ Хасково продължава изпитването на питейната вода в гр. Хасково. Според предварителните резултати на проби изпитани в лабораториите на Националния център по радиобиология и радиационна защита и Изпълнителната агенция по околна среда, продължава да се отчита несъответствие по химичен показател уран.
Въпреки незначителния здравен риск, като превантивна мярка за населението, междуведомствената работна група на МЗ, МОСВ и МРРБ препоръчва водата в гр. Хасково от централното водоснабдяване да не се използва за питейни цели (пиене и готвене). Водата може да бъде ползвана без ограничение за хигиенни цели (къпане и миене).
РЗИ ще продължава извършването на мониторинг за проследяване на показателите при краен потребител и тръбни кладенци, използвани за водоснабдяване.
Дадени са препоръки на РЗИ Хасково предназначени за ВиК оператора и Община Хасково с оглед осигуряване на вода за питейни цели (пиене и готвене) в детски и учебни заведения, както и в лечебни заведения.
Периодично ще бъде предоставяна допълнителна информация при получаване на нови резултати.
Областният управител Минко Ангелов свика опертивен щаб с представители на РЗИ, ВиК и Община Хасково, на чието заседание, провело се в 17.30 часа в Областна администрация, бяха взети мерки за поставянето на водоноски с питейна вода в кварталите на града и последващия мониторинг на източниците на вода за питейно-битови нужди в Хасково. Местата на водоноските ще бъдат посочени допълнително.

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.