Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Работната група за разработване на Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици заседава днес.

Това е първата среща на експертите, които трябва да разработят и реализират Областната стратегия. Тя се подготвя в изпълнение на образователния стандарт за подкрепящото образование. Стратегията се прави на база анализи, предоставени от общините в област Хасково. Според измененията на закона за предучилищното и училищно образование за цялостното развитие на децата се оказват обща и допълнителна подкрепа. В общата влизат всички до сега прилагани практики в образованието. Допълнителната помощ ще бъде насочена към четири основни групи: даровити деца, деца със специфични образователни потребности, деца в риск и деца с хронични заболявания. Областната стратегия ще бъде за две годишен период. На тази база общините ще изготвят своите стратегии и всяка година ще приемат годишен план за дейностите по приобщаващото образование.

Нели Вълканова

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.