Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Регионалния съвет за развитие на Южен централен район заседава в Смолян

Зам. областният управител на област Хасково Росен Кузев участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, което се проведе в Смолян в края на миналата седмица. Заседанието бе председателствано от Момчил Караиванов, ВрИД областен управител на област Смолян и на него присъстваха още представители на министерства, заместник областните управители на областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали, кметове на общини, представители на национално представените работодателски организации и синдикатите, както и гости от академичните среди.

На заседанието бяха актуализирани представителите на Съвета в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.

От Института за пазарна икономика запознаха членовете на  Регионалния съвет за развитие с „Регионални профили 2016“, като акцентираха върху Южен централен район.

Областният управител на област Смолян представи факти, които определят необходимостта от насочена политика към Смолянска област. Същите са отчетени като изключително важни и са предизвикали вземане на конкретни решения на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, във връзка с:

-         Осигуряване на дофинансиране за „ГКПП Рудозем-Ксанти” към Областна администрация Смолян;

-         Осигуряване на средства за работно проектиране и изграждане на частична трета лента от Асеновград до Смолян по път II-86 към Агенция пътна инфраструктура;

-         Осигуряване на изработване на идеен и работен проект по изискванията на Tранс-европейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т) за път II-86 – Пловдив-Асеновград-Смолян-Рудозем към Агенция пътна инфраструктура;

-         Стартиране на рехабилитация на пътя Стойките-Широка лъка-Девин–Кричим: Стартиране в най-кратки срокове на рехабилитация на пътя Стойките - Широка лъка - Девин -Кричим-71 км. по програма „Региони в растеж”.

Относно осигуряване на средства за подобряване на материално-техническата база на Националната астрономическа обсерватория „Рожен“, г-н Караиванов отчете отличната съвместна работа между Министерството на финансите, Регионалния съвет за развитие на Южен централен район и Областна администрация - Смолян.  Обсерваторията, която е най-голяма на Балканите и в Югоизточна Европа, получи целево финансиране в размер на 540 хил. лв., което бе съобщено от д-р Никола Петров, помощник-директор на НАО „Рожен“.

Заместник-областният управител на област Смолян Илия Годев запозна членовете на Съвета с туристически район „Родопи“, който е първият от деветте туристически района в страната, дефинирани с промените в Закона за туризма. В него попадат 27 общини от 5 административни области на Южен централен район, като център на района е град Смолян. Туристически район „Родопи“ включва сдруженията: Регионална туристическа асоциация „Родопи”-Смолян, Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори-Смолян,  Сдружение на хотелиери и ресторантьори-Велинград, както и общините Смолян, Велинград, Чепеларе, Доспат и Маджарово. Очакванията от създаването на такъв туристически район са да се насърчи развитието на туризма в област Смолян,  имайки предвид предстоящото отваряне на ГКПП „Рудозем-Ксанти”. Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм, провеждане на регионална туристическа политика, съобразена с териториалните способности и спецификата на различните части на страната, и осъществяване на ефективен регионален маркетинг.

На заседанието беше поставен за обсъждане въпросът за придобиване правото на безвъзмездно управление и ползване на минералните води в находище „Брацигово“ от община Брацигово.

Членовете на РСР на ЮЦР бяха запознати с важен проблем на град Чепеларе, свързан с липсата на обходен път, който да пренасочи интензивното движение по път II-86 Асеновград – Смолян, преминаващ в момента през центъра на града извън него.

Бяха поставени за обсъждане и проблеми, свързани с прилагане разпоредбите на чл. 140 от Закона за водите и чл. 22в, ал. 6 от Закона за подземните богатства.

 

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.