Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Регионалното управление на образованието - Хасково представи в Областната администрация пред Комисията по заетостта към Областния съвет за регионално развитие обобщеното предложение за държавен план-прием за учебната 2017/2018 година за област Хасково.

На срещата присъстваха като гости и директори на професионални гимназии от областта. Заседанието бе открито от областния управител на Хасково Минко Ангелов. В работата му участва и заместник областният управител Валентин Ангелов. 
На срещата беше представен анализ за изпълнението на план-приема през последните три години, както и предложенията на отделните училища за държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. 
Броят на завършващите основно образование след 7 клас ученици през настоящата учебна година е 1911. Броят на планираните паралелки е 77, от които 36 профилирани и 41 професионални. 
Броят на завършващите основно образование след 8 клас ученици през настоящата учебна година е 991. Броят на планираните паралелки е 40, от които 6 профилирани, 7 непрофилирани и 27 професионални. 
Предвиден е и прием в задочна форма на обучение – 3 паралелки в общините Стамболово, Тополовград и Хасково. За ученици със специални образователни потребности са заложени и 4 паралелки с придобиване на първа степен на професионална квалификация в общините Хасково, Харманли и Свиленград.
За първа година е заявен и прием за обучение чрез работа в ПГЕТ „Захари Стоянов” – гр. Харманли по професия – Електротехник, специалност Електрически машини и апарати. 
Община Минерални бани съвместно с местния бизнес заявява и план-прием в две училища по следните професии: 
1. Изпълнител на термални процедури/извършване на термални процедури в балноелогични и други възстановителни центрове – в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – Минерални бани; 
2. Хотелиер/организация на дейностите в местата за настаняване – в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – Минерални бани и СУ „Христо Ботев” – с. Караманци.
Други заявени нови професии са:
- Моделиер-технолог на обувки и кожено-галантерийни изделия / Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия – в ПГ «Проф. Д-р Асен Златаров» - Димитровград;
- Хотелиер/Организация на хотелиерството – в ПГССИ „Христо Ботев” – Свиленград;
- Приложен програмист/Приложно програмиране – в ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви” – гр. Хасково
- Монтьор на транспортна техника/ Автотранспортна техника в СУ „Д-р Петър Берон” – Тополовград.

Нели Вълканова

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.