Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Временната парламентарна комисия за установяване на причините за наличие на уран във водата на Хасково ще проведе открито заседание в Областна администрация Хасково

Във връзка с последните резултати от изследванията на питейната вода в община Димитровград, както и с продължаващите изследвания на водата във водоизточниците в Хасково и Димитровград, Областният управител на Хасково Станислав Дечев и Председателят на Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите Георги Колев обсъдиха възможността Комисията да проведе изнесено заседание в Хасково. 
Председателят на Временната комисия Георги Колев свиква открито заседание в Хасково, на 15 май, понеделник, от 16 часа в зала „Марица „ на Областна администрация Хасково. В работата на Комисията ще участват Главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев, кметовете на общините Хасково и Димитровград, управителите на ВиК- дружествата от двете общини, експерти от всички ведомства, имащи отношение към опазване здравето на хората. 
Последните резултати от изследването на питейната вода в Димитровградска община установяват отклонения по показател естествен уран, на основание протокол за контрол от НЦРРЗ гр. София от 11.05.2017г. В тази връзка се ограничава употребата на питейната вода в с. Върбица, общ. Димитровград за питейни нужди и приготвяне на храна от населението. Водата може да бъде ползвана без ограничение за хигиенни цели /къпане и миене/.
РЗИ-Хасково е издала предписание №76/12.05.2017г. на управителя на „ВиК” ООД Димитровград, за осигуряване на вода за питейни нужди за населението на с. Върбица /бутилирана вода или с водоноски/. Периодично ще бъде предоставяна допълнителна информация при получаване на нови резултати.

Нели Вълканова

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.