Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

11 Паметна плоча с. Динево

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АНКЕТНА КАРТА

Военни паметници в България

1.Наименование                                                                Паметна плоча

2.    Местоположение                                                       с.Динево       Хасково          Хасковска
град/село        община          област

3.    Точно място на което се намира                                 ул. №30, втората къща от центъра

4.    Какъв е паметника
/паметник,монумент, костница,военно гробище и др./        паметна плоча на загиналите през Отечествената война в Унгария 1913 – 1944г.

5.    Размери, описание                                                     0.50/0.01/0.30

6.    От какъв материал е направен                                    Мрамор

7.    Проектант и изпълнител                                             Чотова с.Дебър

8.    Дата на откриване
/от кого/                                                                           1967г.

9.    Каква сума е изразходвана за построяването                 липсват данни

10.    Чия собственост е паметника и

земята на която е построен/държавна,общинска,
частна/                                                                              кметство с.Динево
11.    Какво събитие увековечава

/война, битка,виден пълководец, герои от войните/              Загиналите през Отечествената война в Унгария.

Ванчо Христозов Георгиев   1913 – 1944г.
12.    Кога се чества паметника и с какво мероприятие

13.    Надписи на паметника

14.    Списък на убитите
Приложение №1                                                                 Да         Не            Забележка:Ако има списък
на убитите да бъде приложен
отделно                    
15.    Снимка
Приложение №2                                                                Да         Не            Забележка: Снимките да
бъдат направена от четирите
страни,ъглово и общ план
16.     Състояние
/описание/
Приложение №3                                                                Отлично   Добро   Лошо     Разрушен

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.