Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

4 Паметник на загиналите във войните 1912-1918 г. - с. Узунджово

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1

В памет на загиналите във войните

1913 – 1918г.

 

Поручик

Колю Т. Вълков – Петърлаш

Ст.подоф.

1. Станко Вълков – Борово

2. Делчо Ж.Солмазлиев – Ксанти

3. Вълчо В. Пандов – Султан Тепе

Мл.подоф.

1. Геню Жеков Кавасов – Одрин

Редник

1. Бойчо А. Василов – Петърлаш

2. Латю К.Янчев- не се чете

3. Тоню Д. Колев – Картал Тепе

4. Велко Г. Тодоров – Одрин

5. Никола П. Колев – Свиленград

6. Никола Т. Гроздев – Свиленград

7. Наню В. Нанев – Шипка

8. Иван В. Богданов – Шипка

9. Бойчо Т. Тенев – Хавса

10. Тодор П. Калинов – Драма

11. Желяско М. Кирев – Драма

12. Ванчо Ив.Танев – Кошукавал

13. Вълчо В. Въчев – Зарово

14. Грозю В. Камбуров – Зарово

15. Мито Хр. Грудев – Зарово

16. Геню Т. Пенев – Пехчево

17. Георги Ил. Делчев – Сива Кобила

18. Нанчо П. Начев – Сарево село

19. Динко К. Тончев – Кюстендил

20. Даню П. Костадинов – Дупница

21. Грозю Ван. Камбуров – Зарово

 

1915 – 1918г.

Ст.подоф.

1. Георги Т. Нанев – Кюнците

2 .Киро Ив. Бойчев – Рахово

3. Делчо В. Гъбеклиев – Тулон

Мл.подоф.

1. Ганчо Т. Вълков – Демир Хисар

Редник

1. Трандю Д. Пенчев – Бояновци

2. Атанас Д. Пенчев - Ксанти

3.Вълчан Т. Василев – Поз.Близнац

 

 

1915 – 1918г.

Редник

 1. Тенчо Н. Атанасов – Пловдив

 2. Недко Н. Тонев – Пловдив

 3. Дино Ж. Манолов – Пиперка

 4. Гъню В. Гочев – Кюнците

 5. Петър Г. Петров – Хасково

 6. Нанчо Ив. Нанев – Хасково

 7. Харалан Д. Атанасов _ Хасково

 8. Вълю Ив. Пълкаваков – Хасково

 9. Александър Л. Георгиев – Патели

 10. Димчо В. Богданов – Поз.Висина

 11. Никола Тен. Колишев – Ст.Загора

 12. Иван Пълкаваков – Узунджово

 13. Иван Киров – Узунджово

 14. Трандю Ив. Тенев – Полог

 15. Ванчо Хр. Георгиев – Полог

 16. Иван Ру. Грозев – Полог

 17. Бончо К. Колев – Полог

 18. Господин Г. Танев – Дабица

 19. Георги Хр. Георгиев – Зав.на Черна

 20. Вълчо Ст. Димитров – Зав. на Черна

 21. Стефан Ив. Петков – Зав. на Черна

 22. Петко К. Ганев – Зав. на Черна

 23. Иван Т. Юрданов – Рахово

 24. Кирил Т. Богданов – Давица

 25. Димитър П. Вълчанов – Кюстендил

 26. Наню Т. Нанев – Черв. Стена

 27. Делчо Н. Танев – София

 28. Геню В. Въков – София

 29. Йордан Б. Колчев – Ксанти

 30. Желю Д. Желев – Добро Поле

 31. Делчо Хр. Сталев – Добро Поле

 32. Желю Б. Иванов – Добро Поле

 33. Марко Ж. Къвазов – Добро Поле

 34. Колю Н. Лечев – Поз. Змеица

 35. Таню Т. Паскалев – Поз. Руичето

 36. Дончо Т. Пенев – Драма

 37. Киро Г. Тодоров – Битоля

 38. Станчо Въл. Инжов – Секулево

 39. Делчо П. Кадиев – Неизвестен

 40. Димитър Атанасов – Неизвестен


 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АНКЕТНА КАРТА

ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ

 

 

1.

Наименование

Свободно стояща каменна плоча

2.

Местоположение

с. Узунджово Хасково Хасковска

3.

Точно място на което се намира

м/у ул. „Аргир Стоилов” и ул.”Г.С.Раковски”до здравният селски участък

4.

Какъв е паметника

/паметник,монумент,

костница, военно гробище и др./

Свободно стояща каменна плоча на загиналите във войната 1912-1918 г.

5.

Размери ,описание

2,40/3,70/3,50-целия ансамбъл

0,70/1,20/3,20-паметна плоча

1,50/2,20/25,00-площадката

0,70/0,03/2,00-двете мрам. плочи

6.

От какъв материал

е направен

варовик,мрамор,мозайка

7.

Проектант и изпълнител

Липсват данни

8.

Дата на откриване

 

9.

Каква сума е изразходвана за

построяването

Липсват данни

10.

Чия собственост е паметника и земята на която е построен

/държавна,общинска,частна/

с. Узунджово

11.

Какво събитие увековечава/война,битка,виден

пълководец,герои от войната/

На загиналите във войните1912-1918 г.

12.

Кога се чества паметника и с какво мероприятие

 

13.

Надписи на паметника

„Българийо,за тебе те умряха”

14.

Списък на убитите

Приложение № 1

Да Не Забележка:ако има

списък на убитите да

бъде приложен отделно

15.

Списък на убитите

Приложение № 2

Да Не Забележка:Снимките

да бъдат направена от

четирите страни,ъглово

и общ план

16.

Състояние

/ описание /

 

 

Приложение № 3

Отлично Добро Лошо Разрушен

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1

В памет на загиналите във войните

1913 – 1918г.

 

Поручик

Колю Т. Вълков – Петърлаш

Ст.подоф.

1. Станко Вълков – Борово

2. Делчо Ж.Солмазлиев – Ксанти

3. Вълчо В. Пандов – Султан Тепе

Мл.подоф.

1. Геню Жеков Кавасов – Одрин

Редник

1. Бойчо А. Василов – Петърлаш

2. Латю К.Янчев- не се чете

3. Тоню Д. Колев – Картал Тепе

4. Велко Г. Тодоров – Одрин

5. Никола П. Колев – Свиленград

6. Никола Т. Гроздев – Свиленград

7. Наню В. Нанев – Шипка

8. Иван В. Богданов – Шипка

9. Бойчо Т. Тенев – Хавса

10. Тодор П. Калинов – Драма

11. Желяско М. Кирев – Драма

12. Ванчо Ив.Танев – Кошукавал

13. Вълчо В. Въчев – Зарово

14. Грозю В. Камбуров – Зарово

15. Мито Хр. Грудев – Зарово

16. Геню Т. Пенев – Пехчево

17. Георги Ил. Делчев – Сива Кобила

18. Нанчо П. Начев – Сарево село

19. Динко К. Тончев – Кюстендил

20. Даню П. Костадинов – Дупница

21. Грозю Ван. Камбуров – Зарово

 

1915 – 1918г.

Ст.подоф.

1. Георги Т. Нанев – Кюнците

2 .Киро Ив. Бойчев – Рахово

3. Делчо В. Гъбеклиев – Тулон

Мл.подоф.

1. Ганчо Т. Вълков – Демир Хисар

Редник

1. Трандю Д. Пенчев – Бояновци

2. Атанас Д. Пенчев - Ксанти

3.Вълчан Т. Василев – Поз.Близнац

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1915 – 1918г.

Редник

 1. Тенчо Н. Атанасов – Пловдив

 2. Недко Н. Тонев – Пловдив

 3. Дино Ж. Манолов – Пиперка

 4. Гъню В. Гочев – Кюнците

 5. Петър Г. Петров – Хасково

 6. Нанчо Ив. Нанев – Хасково

 7. Харалан Д. Атанасов _ Хасково

 8. Вълю Ив. Пълкаваков – Хасково

 9. Александър Л. Георгиев – Патели

 10. Димчо В. Богданов – Поз.Висина

 11. Никола Тен. Колишев – Ст.Загора

 12. Иван Пълкаваков – Узунджово

 13. Иван Киров – Узунджово

 14. Трандю Ив. Тенев – Полог

 15. Ванчо Хр. Георгиев – Полог

 16. Иван Ру. Грозев – Полог

 17. Бончо К. Колев – Полог

 18. Господин Г. Танев – Дабица

 19. Георги Хр. Георгиев – Зав.на Черна

 20. Вълчо Ст. Димитров – Зав. на Черна

 21. Стефан Ив. Петков – Зав. на Черна

 22. Петко К. Ганев – Зав. на Черна

 23. Иван Т. Юрданов – Рахово

 24. Кирил Т. Богданов – Давица

 25. Димитър П. Вълчанов – Кюстендил

 26. Наню Т. Нанев – Черв. Стена

 27. Делчо Н. Танев – София

 28. Геню В. Въков – София

 29. Йордан Б. Колчев – Ксанти

 30. Желю Д. Желев – Добро Поле

 31. Делчо Хр. Сталев – Добро Поле

 32. Желю Б. Иванов – Добро Поле

 33. Марко Ж. Къвазов – Добро Поле

 34. Колю Н. Лечев – Поз. Змеица

 35. Таню Т. Паскалев – Поз. Руичето

 36. Дончо Т. Пенев – Драма

 37. Киро Г. Тодоров – Битоля

 38. Станчо Въл. Инжов – Секулево

 39. Делчо П. Кадиев – Неизвестен

 40. Димитър Атанасов – Неизвестен

 

 

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.