Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

8 Паметна плоча с. Стойково

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


АНКЕТНА КАРТА

ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ


1.    Наименование                                                   Паметна плоча

2.    Местоположение                                              с. Стойково    Хасково       Хасковска

3.    Точно място на което се намира                       На челната фасада на читалището

4.    Какъв е паметника
/паметник,монумент,
костница, военно гробище и др./                              Паметна плоча ,посветена на героизма на руските войски

5.    Размери ,описание                                             1,00/0,6/0,70

6.    От какъв материал
е направен                                                              Мрамор- полиран,гравиран

7.    Проектант и изпълнител                                    Не е посочено

8.    Дата на откриване

9.    Каква сума е изразходвана за
построяването                                                          Липсват данни

10.    Чия собственост е паметника и

земята на която е построен
/държавна,общинска,частна/                                     кметство с.Стойково

11.    Какво събитие увековечава

/война,битка,виден
пълководец,герои от войната/                                  Тук на 19.01.1875г.Руските войски ,разбиват 20000 обоз на Сюлейман паша.

Загиват двама офицери и 46 войника.

12.    Кога се чества паметника и с какво мероприятие

13.    Надписи на паметника                                     Възпоменателна плоча

14.    Списък на убитите
Приложение № 1                                                     Да             Не      Забележка:ако има  
списък на убитите да
бъде приложен  отделно                        
15.    Списък на убитите
Приложение № 2                                                     Да            Не       Забележка:Снимките
да бъдат направена от
четирите страни,ъглово
и общ план                                    
16.    Състояние
/ описание /


Приложение № 3                                                    Отлично    Добро     Лошо       Разрушен

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.