Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

П Р И Е М Н И

П Р И Е М Н И


по схеми по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”,
по които Агенция по заетостта е конкретен бенефициент, както и по
програми и мерки от Националния план за действие по заетостта


ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
от 14:00 до 16:00 часа


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013
Инвестира във вашето бъдеще!


Дирекции „Бюро по труда” гр. Хасково, гр. Димитровград, гр. Харманли и гр. Свиленград съвместно с Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Хасково, откриват ПРИЕМНИ за предоставяне на информация и консултации на заинтересовани физически и юридически лица по всички действащи схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по които Агенция по заетостта е конкретен бенефициент, както и по програми и мерки от Националния план за действие по заетостта

Приемните се намират в:

- Дирекция „Бюро по труда” гр. Хасково,
пл. „Градска болница” 3 ет.4, стая № 2
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН от 14:00 до 16:00 часа
_____________________________________________________________________________________
- Дирекция „Бюро по труда” гр. Димитровград,
пл. „България” 1, стая № 3
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН от 14:00 до 16:00 часа
_____________________________________________________________________________________
- Дирекция „Бюро по труда” гр. Харманли,
ул. „Ханска” 3 ет.2, стая № 5
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН от 14:00 до 16:00 часа
_____________________________________________________________________________________
- Дирекция „Бюро по труда” гр. Свиленград,
ул. „Гоце Делчев” 6
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН от 14:00 до 16:00 часа

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.