Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Процедура по отчуждаване на част от имот-частна държавна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на железопътна линия Димитровград-Свиленград", фаза 4.1

С писмо наш вх. № ДС-24-44/28.10.2015г. до Областния управител на област Хасково, до кмета на община Харманли и до кмета на с. Преславец, община Харманли, Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост, е изпратил обявление, с което се оповестява за започнала процедура по отчуждаване в землището на с. Преславец, община Харманли, в съответствие със Заповед №РД-02-32/27.02.2015г. на МРРБ за одобряване на подробния устройствен-парцеларeн план

Обявление

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.