Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Р Е Ш Е Н И Е № 37 от 23 януари 2015 година

Р Е Ш Е Н И Е 37 от    23 януари    2015 година ЗА отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на жп линията Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1: Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+600 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли, включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях с приблизителна дължина на железния път 36 км)“ на територията на област Хасково

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1: Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+600 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград –Харманли, включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях с приблизителна дължина на железния път 36 км): реконструкция на въздушна електропроводна линия (ВЛ) 20 Kv „СХК-2“ – км 237+829 и реконструкция на въздушна електропроводна линия (ВЛ) 110 Kv „Габера“ – км 238+085“, на територията на област Хасково.
С Решение № 687 на Министерския съвет от 25.08.2004 г. обект „Железопътна линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница с оптимизиране на трасето за 160 км/ч“ е обявен за обект с национално значение. Обектът е със статут и на национален обект, по смисъла на чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.
Имотите – частна собственост, подлежащи на отчуждаване се намират в землището на село Черногорово, община Димитровград, област Хасково.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на частите от имотите – частна собственост се осигурява от Националната компания „Железопътна инфраструктура“.

Проектът цели реконструиране, електрифициране и оптимизиране за скорост 160 км/ч на железопътната линия Пловдив-Свиленград-турска/гръцка граница.

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.