Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед №РД-11-228 от 06.08.2010 год., с която е постановен отказ за изплащане на еднократно обезщетение, по преписка с вх. №АК-04-02-2380 от 27.07.2009 год., подадена от Йорданка Колева Текнефезова от гр. Хасково, като наследник на Колю Павлов Колев;

Заповед №РД-11-237 от 06.08.2010 год., с която е постановен отказ за изплащане на еднократно обезщетение, по преписка с вх. №АК-04-02-3711 от 15.12.2008 год., подадена от Либер Стоянов Несторов от гр. Варна, като наследник на Стоян Тодоров Жеков Несторов.

РУМЕН ДАНЕВ
Областен управител на Област – Хасково

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.