Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

ЗАПОВЕД №АК-04-1/17.06.2014 год.

ЗАПОВЕД

№АК-04-1/17.06.2014 год.


На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.11 от Закона за общинската собственост, чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах актовете на ОбС – Димитровград от проведено заседание на 29.05.2014 год, ведно с изпратените към тях докладни записки и документи

ОСПОРВАМ:

Решение №1322, прието на заседание на ОбС – Димитровград, проведено на 29.05.2014  год.

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.