Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

СПИСЪК на военните паметници в област Хасково със статут на исторически недвижими културни ценности, съгласно чл.59, ал.4 от Закона за културното наследство /ЗКН/ /ДВ бр.19 от 2009 г. с изм. и доп./ и §12, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на З

Община Хасково

Паметник на незнайния войн - Хасково

Войнишки паметник-чешма - Хасково

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944-1945 г. - Хасково

Паметник на загиналите във войните 1912-1918 - с. Узунджово

Паметник на загиналите във войните от 1912, 1913 и 1914-1915 г. - с. Нова надежди

Архитектурен пирамидален паметник на загиналите във войната 1912-1918 г. в двора на църквата - с. Гарваново

Архитектурен пирамидален паметник на загиналите във войните 1913-1918 г. на площада - с. Гарваново

Апликирана паметна плоча на загиналите 1912-1918 г. - с. Стойково

Алликирана паметна плоча на Митю Петров Митев, загинал в Унгария - с. Стойково

Паметна плоча на загиналите за Отечеството - с. Динево

Паметна плоча на загиналите през Отечествената война в Унгария - с. Динево

Апликирана паметна плоча на загиналите във войните 1912-1918 г. - с. Любеново

Паметни плочи на загиналите във войните 1912-1945 г. - с. Родопи

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война - с. Брягово

Апликирана паметна плоча на загиналите за Отечеството 1912-1913 г. - с. Брягово


Възпоминателначешма на загиналите през 1915-1918 г. - с. Манастир

Апликирана паметна плоча на загиналите за Отечеството - с Малево

Апликирана паметна плоча на загиналите в Освободителната война - с. Малево

Паметна плоча на загиналите в Унгария през 1945 г. - с. Криво поле

Апликирана плоча на загиналите във войните 1912-1918 г. - с. Криво поле

Паметник на загиналите във войните 1912-1945 г. - с. Книжовник

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война - с. Войводово

Паметник на загиналите във войните 1912-1918 и 1944-1945 г. - с. Орлово

Апликирана паметна плоча на загиналите във войните 1912-1918 и 1944-1945г. -Николово

Паметна плоча на загиналите във войната - с. Мандра

Паметник на загиналите в Първата световна война - с. Конуш

Паметна плоча на Димитър Я. Митев - с. Конуш

Паметник на загиналите в Първата световна война - с. Манастир

Паметна плоча на загиналите във войните - с. Нова Надежда

Паметна плоча на загинали във Втората световна война - с. Конуш

Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1918 от с. Стамболийски Община Хасково

Паметник гроб на незнайния войн край с. Книжовник Община Хасково

Барелеф на загиналия на 31.03.1945г. през Втората световна война Димитър Митев с. Конуш, Община Хасково.

Община Харманли

Паметник на загиналите български войни във войните 1912-1918 г. - с. Рогозиновс

Паметна плоча на загиналите от гр. Харманли в Отечествената война

Паметна плоча на загиналите войни от с. Върбово през войните 1912-1945 г.

Паметна плоча на загиналите войни от с. Орешец през войните 1912-1944 г.

Паметна плоча на загиналите войни от с. Доситеево през 1912-1918

Паметна плоча на загиналите войни от с. Дрипчево през първата св. Война

Паметна плоча на загиналите за родината от с. Болярски извор

Паметник на загиналите в отечествената война в Унгария. - с. Българин

Паметник на загиналите - с. Изворово

Паметник на загиналите войни от с. Лешниково през войните


Паметник на 42-мата загинали бисерчани във войните - с. Бисер


Паметник изграден през  месец Май 1941г. от 18-ти Етърски полк в с. Българин. Община Харманли.

Община Стамболово

Паметна плоча на загиналите във войните - с. Жълти бряг

Паметна плоча на загиналите във войните - с. Стамболово

Паметник на загиналите във войните - с. Тънково

Монумент на загиналите в Отечествената война - с. Тънково

Паметна плоча на загиналите във войните - с. Гледка

Паметна плоча на загиналите във войните - с. Кралево

Паметна плоча на загиналите във войните - с. Маджари

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война - с. Долно поле

Паметник-чешма на загиналите за Родината - с. Силен

Паметник на героите от войните - с. Царева поляна

Община Минерални бани

Паметник на загиналите за Родината - с. Татарево

Паметник на загиналите през 1912-1913г., 1915-1918 г.,1944-1945 г. - с. Сираково

Паметник на загиналите за Родината от с. Колец

Паметник на загиналите от с. Сърница във войните

Паметник на загиналите за Родината през 1912-1918г.-1945г. — с. Спахиево

Община Любимец

Паметник на загиналите във войните - с. Оряхово

Паметник на загиналите във войните - с. Лозен

Паметник на загиналите във войните - с. Малко градище

Паметник на загиналите в началото на Балканската война - с. Вълче поле

Паметник на българския войн - с. Вълче поле

Паметник - чешма на Борис Колев Карагьозов и Пено Димитров Желев — с. Оряхово Паметна плоча на загиналите във войните 1913-1918 - с.Оряхово

Паметник на загиналите войни от Любимец през Балканските войни /1912-1913/,Първата и Втората световна война

Паметна плоча в кметство Йерусалимово, община Любимец


Паметна плоча монтирана на чешма в с. Малко градище, Община Любимец, с изписани имената на загиналите военнослужещи от 13-ти Граничен отряд в гр. Любимец.

Община Симеоновград

Паметник на героите от 30-ти Шейновски полк - Симеоновград

Паметник на загиналите за Родината шейновци - Симеоновград

Община Свиленград

Паметник на загиналите във войните - с. Чернодъб

Паметна плоча на загинали в Отечествената война - с. Студена

Паметник на загиналите във войните - с. Сладун

 

Паметник на загиналите в Отечествената война - с. Генералово

Паметник на загиналите във войните - с. Мезек

Паметник на загиналите в Отечествената война - с. Райкова могила

Паметна плоча на загинали във войните - с. Райкова могила

Паметник на капитан Никола Андреев - с. Капитан Андреево

Паметник на загинал в Отечествената война - с. Щит

Паметна плоча на загинали в Отечествената война - с. Дервишка могила

Паметник на загиналите във войните - с. Младиново

Паметник на поручик Христо Топракчиев - Свиленград

Паметник на загиналите във войните - Свиленград

Паметник на загиналите при обсадата и щурма на Одрин - гр. Свиленград

Паметник на поручик Христо Топракчиев, м. Малките ливади - гр. Свиленград

Паметник на загиналите във войните - с. Пъстрогор

Община Маджарово

Паметна плоча на 7 загинали подофицери и войници в Отечествената война - НЧ „Н.Й. Вапцаров" - 1961г - гр. Маджарово

Паметник на загинали войници в Балканската и Първата световна война - с. Бориславци.

Паметна плоча на загиналите за Родината през 1912-13 и 1915-18г. - над входа на църквата в с. Долни Главанак

Паметна плоча на участниците и загиналите във Балканската и във Втората световна война от. с. Ефрем, Община Маджарово

Община Ивайловград

Паметник на загиналите във войните 1912-1913 г. и 1915-1918 г. - с. Черни рид

Паметник на загинал в Отечествената война - с. Ламбух

Паметник на загиналите във войните - с. Камилски дол

Паметник на загинал в Отечествената война - с. Мандрица

Паметник на загиналите във Втората световна война - гр. Ивайловград

Паметншс-костница на загиналите войни във войните 1912-1913 и 1915-1918 Чер^и рид Община Ивайловград

Община Тополовград

Паметник на загинал в Отечествената война - с. Филипово

Паметник на загиналите във войните - с. Радовец

Паметна плоча на загинали във войните - с. Планиново

Паметник на загиналите във войните - с. Устрем

Паметна плоча на загиналите във войната - с. Срем

Паметник на загиналите във войните - с. Мрамор

Паметна плоча на загиналите във войните - с. Чукарово

Паметник на загиналите във войните - с. Светлина

Паметник на загинал в Отечествената война - с. Българска поляна

Паметник на загиналите в Отечествената война - с. Оревшик

Паметник на загиналите в Отечествената война - с. Доброселец

Паметна плоча в памет на загиналите във войните Сремци

Паметник на загиналите през войните 1912-1913г., 1915-1918г. и Отечествената война жители на с.Хлябово

Община Димитровград

Паметник на загиналите във войните за Родината - с. Бодрово

Паметник на загиналите във войните - с. Горски извор

Паметник на загиналите в Отечествената война - с. Горски извор

Паметник на загиналите в Отечествената война - Меричлери

Паметник на загиналите във войните - с. Добрич

Паметник на загиналите в Отечествената война - с. Странско

Паметна плоча на загиналите във войните - с. Странско

Паметник на загиналите във войните - с. Каснаково

Паметник на загиналите в Отечествената война - с. Злато поле

Паметник на загиналите във войните - с. Длъгнево

Възпоменателни плочи — с. Голямо Асеново

Паметна плоча на загиналите през войните жители на с. Върбица

Паметник - с. Върбица

Паметник на загиналите във войните - с. Великан

Паметна плоча на загиналите в първата и втората св.войни - с. Бряст

Паметна плоча на загиналите през втората св.война - с. Брод

Войнишки паметник - с. Ябълково

Паметник - с. Скобелево

Паметник - с. Раднево

Паметник на загиналите герои от войните - с. Крум

Паметна плоча - с. Крепост

Паметник на загиналите във войните - с. Здравец                                                                           
Паметник на загиналите във войните - с. Долно Белево

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.