Showing 61 - 80 of 87
#Title
 
61На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
62Заповед РД-13-85/02.06.2014г.
63Заповед №ДС-06-24
64ЗАПОВЕД №ОМП-02-4/23.05.2014г.
65З А П О В Е Д № РД-13-68/14.04.2014г.
66Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”
67Заповед ДС-07-1/20.03.2014г.
68СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
69ЗАПОВЕД № ОКД-02-К-03-3/11.10.2013 г.
70Заповед №ОКД-02-К-03-2/19.09.2013г.
71Заповед във връзка с възникнало заболяване от шарка в Р Гърция
72ЗАПОВЕД №РД-13-99/26.06.2013г.
73СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
74ЗАПОВЕД № ОМП-02-3/15.05.2013г.
75СЪОБЩЕНИЕ по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
76На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
77Да изчистим България 2013
78Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК
79Заповед №ОМП-02-15/03.07.2012г.
80"Спорт за децата в свободното време"