Showing 61 - 80 of 94
#Title
 
61Брошура с препоръки за Национална кампания за енергийно обновяване на българските домове
62Заповед №ОКД-02-К-03-2/25.11.2014г.
63ЗАПОВЕД ОКД-02-Щ-02-3/06.09.2014г.
64ЗАПОВЕД №АК-04-1/17.06.2014 год.
65П О К А Н А Съгласно разпоредбите на чл. 60 ал.1 от Изборния кодекс (ИК)
66Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
67Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
68На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
69Заповед РД-13-85/02.06.2014г.
70Заповед №ДС-06-24
71ЗАПОВЕД №ОМП-02-4/23.05.2014г.
72З А П О В Е Д № РД-13-68/14.04.2014г.
73Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”
74Заповед ДС-07-1/20.03.2014г.
75СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
76ЗАПОВЕД № ОКД-02-К-03-3/11.10.2013 г.
77Заповед №ОКД-02-К-03-2/19.09.2013г.
78Заповед във връзка с възникнало заболяване от шарка в Р Гърция
79ЗАПОВЕД №РД-13-99/26.06.2013г.
80СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс