Showing 81 - 94 of 94
#Title
 
81ЗАПОВЕД № ОМП-02-3/15.05.2013г.
82СЪОБЩЕНИЕ по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
83На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
84Да изчистим България 2013
85Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК
86Заповед №ОМП-02-15/03.07.2012г.
87"Спорт за децата в свободното време"
88Заповед на осн.чл.150 ЗУТ
89Заповед на основание чл.124 ал.7 от ЗУТ
90Заповед ОЕСУТРП
91Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК
92СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61, АЛ.1 И АЛ.3 ОТ АПК
93Заповед РД-11-005
94На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/