Showing 1 - 11 of 11
#Title
 
1Заповеди за отчуждаване за държавни нужди на части от землището на гр. Харманли и с. Бисер, община Харманли
2Изплащане на обезщетения по Решение на Министерски съвет №6/07.01.2016г. за землищата на с. Пясъчево, с. Калугерово и гр. Симеоновград, община Симеоновград
3Искане за отчуждаване от Заместник министърът на Регионалното развитие и благоустройството по реда на чл.34а, ал.2 във връзка с чл.34 в от ЗДС за два обекта,на които инвеститор е Национална компания "Железопътна инфраструктура"
4Обявление за отчуждаване на части от имоти за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“
5Проект на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030 г.
6Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
7Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
8Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
9Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
10Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
11Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост