Област Хасково

Решения на Общински съвети

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ЗАПОВЕД № АК-04-10/21.06.2018г. ЗАПОВЕД № АК-04-10/21.06.2018г.

Date added: 07/13/2018
Date modified: 07/13/2018
Filesize: 169 kB
Downloads: 8

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 38/05.06.2018г. на Общинския съвет – Любимец

ОСПОРВАМ:

Решение № 362 от 05.06.2018 година, обективирано в Протокол № 38 при проведено редовно заседание на ОбС – Любимец на същата дата

Заповед № АК-04-9 от 12.06.2018 Заповед № АК-04-9 от 12.06.2018

Date added: 06/13/2018
Date modified: 06/13/2018
Filesize: 124 kB
Downloads: 14

ЗАПОВЕД

№ АК-04-9 от 12.06.2018 год.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 42/21.05.2018г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Раздел ІІ, т.10 от Решение № 642/21.05.2018г., прието на редовно заседание на ОбС - Минерални бани, проведено на същата дата

ЗАПОВЕД  № АК-04-8 от 25.04.2018 год. ЗАПОВЕД № АК-04-8 от 25.04.2018 год.

Date added: 05/11/2018
Date modified: 05/11/2018
Filesize: 170 kB
Downloads: 26

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 41/10.04.2018г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 632, обективирано Протокол № 41 от извънредно заседание на ОбС – Минерални бани, проведено на 10.04.2018 година.

З А П О В Е Д  №АК-04-7 от 28.03.2018 год. З А П О В Е Д №АК-04-7 от 28.03.2018 год.

Date added: 05/11/2018
Date modified: 05/11/2018
Filesize: 80 kB
Downloads: 24

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 и ал. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 185 и чл. 187 от Административнопроцесуален кодекс и Сигнал с вх.№АК-11-13 от 28.02.2018 год. от Георги Пеев – общински съветник при ОбС – Хасково

ОСПОРВАМ

Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, на Общински съвет – Хасково, в частта касаеща Приложение №1 т.11.5

ЗАПОВЕД   №АК-04-6 от 22.03.2018г. ЗАПОВЕД №АК-04-6 от 22.03.2018г.

Date added: 03/23/2018
Date modified: 03/23/2018
Filesize: 159 kB
Downloads: 57

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 33/26.02.2018 год. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 264 от 26.02.2018 год., обективирано в Протокол № 33 при проведено редовно заседание на ОбС – Стамболово на същата дата

ЗАПОВЕД  №АК-04-5 от 20.03.2018 год. ЗАПОВЕД №АК-04-5 от 20.03.2018 год.

Date added: 03/23/2018
Date modified: 03/23/2018
Filesize: 161 kB
Downloads: 54

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 33/26.02.2018 год. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 263 от 26.02.2018 год., обективирано в Протокол № 33 при проведено редовно заседание на ОбС – Стамболово на същата дата

ЗАПОВЕД  №АК-04-4 от 20.03.2018 год. ЗАПОВЕД №АК-04-4 от 20.03.2018 год.

Date added: 03/23/2018
Date modified: 03/23/2018
Filesize: 160.5 kB
Downloads: 47

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 33/26.02.2018 год. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 262 от 26.02.2018 год., обективирано в Протокол № 33 при проведено редовно заседание на ОбС – Стамболово на същата дата

ЗАПОВЕД №АК-04-3 от 20.03.2018 год. ЗАПОВЕД №АК-04-3 от 20.03.2018 год.

Date added: 03/23/2018
Date modified: 03/23/2018
Filesize: 172 kB
Downloads: 50

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 33/26.02.2018 год. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 261 от 26.02.2018 год., обективирано в Протокол № 33 при проведено редовно заседание на ОбС – Стамболово на същата дата

З А П О В Е Д  №АК-04-2/15.02.2018 год. З А П О В Е Д №АК-04-2/15.02.2018 год.

hot!
Date added: 02/21/2018
Date modified: 02/21/2018
Filesize: 72 kB
Downloads: 116

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК, сигнал с вх.№АК-11-7 от 06.02.2018 год. от Светослава Стоянова и Георги Пеев – общински съветници при ОбС – Хасково и след като разгледах Протокол № 31/26.01.2018 год. на Общинския съвет – Хасково

ОСПОРВАМ

Решение №594 от 26.01.2018 год. на Общински съвет – Хасково, прието на редовно заседание, проведено на същата дата

ЗАПОВЕД  №АК-04-1 от 15.01.2018 год. ЗАПОВЕД №АК-04-1 от 15.01.2018 год.

hot!
Date added: 02/21/2018
Date modified: 02/21/2018
Filesize: 89.5 kB
Downloads: 117

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах протокол № 33 от 19.12.2017 год. на Общинския съвет – Свиленград

 

ОСПОРВАМ:

Решение № 738/19.12.2017г., прието на проведено редовно заседание на ОбС – Свиленград на същата дата

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 10
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.