Заместник областни управители


Мартин Узунов е завършил бакалавърска степен „Бизнес администрация“ в Лондон и магистърска степен „Международни икономически отношения“ в Университета за национално и световно стопанство.
 
Част от работния му стаж преминава в Дирекция “Управление на cобствеността” в Министерство на външните работи на Република България. Бил е съветник на министъра на отбраната в Министерство на отбраната на Република България. Има 13-годишен опит в частния сектор. Работил е в Делойт България.

 

 


Контакти:

 Телефон:

Телефон: +359 38 608 059

факс: +359 38 608 050

  E-mail:

  e-mail: martin.g.uzunov@gmail.com