Да пазим човешките животи и здраве на пътя!


Датата 29 юни е обявена за Ден на безопасността на движение по пътищата, по инициатива на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, с решение на Министерски съвет. Тя се отбелязва с различни прояви в цялата страна от институции, като подразделенията на Пътна полиция, Пожарна безопасност и защита на населението, Център за спешна медицинска помощ, Български червен кръст, общини, областни администрации и др. Областна администрация – Хасково също е сред партньорите, в усилията за опазване на човешките животи и здраве на пътя.

Информационните и практически прояви са насочени към цялото общество, всеки един член от което трябва да поеме личната си отговорност за пътната безопасност. Всяка ситуация се влияе от човешкия фактор и освен информираността, трябва да се провокира промяна в рисковото поведение на пътя. Неразделна част от процеса трябва да бъде възпитанието на децата, реализирано в системата на образованието и в семейната среда. От особено значение е да се формират положителни нагласи и адекватно отношение към рисковите фактори, също така да се подчертава, че участници в движението са и водачи, и пътници, и пешеходци.

На страницата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ са публикувани съвети за безопасност, бюлетин за повишаване на осведомеността, провокиращ по-голяма чувствителност по темата за безопасността на движението. Има още подходящи за деца интерактивни уроци, материали, информация за санкциите и наказанията при нарушаване на пътните правила, с които може да се запознаете на следния ЛИНК.

Наша лична отговорност е да пазим себе си и всички участници в движението, за да има по-малко катастрофи, по-малко жертви и ранени. Да бъдем отговорни и толерантни на пътя!