Ученици от ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" Хасково посетиха Областна администрация Хасково


По инициатива от страна на Г-жа Христина Маринова- преподавател в ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" Хасково, единадесетокласници посетиха Областна администрация Хасково с цел да се развие иновативното обучение в часовете по Гражданско образование. 

Областният управител на област Хасково Гинка Райчева и Г-жа Димка Иванова- Старши експерт в Дирекция АКРРДС посрещнаха учениците в зала ,,Марица”. Те представиха структурата и функциите на Областната администрация. След това отправиха призив към учениците да зададат своите въпроси за това, което ги интерисува. Също така да разкажат за работата си в дуалното обучение, свързана с професията им. 

,, Със започването на 9 клас подписваме договор и посещаваме компанията, в която сме назначени всеки четвъртък и петък – практика чрез работа. Договорите ни изтичат със завършване на 12 клас. Делим се на 3 групи. Първа се занимава с обслужване на клиенти, втората са техниците и третата са аварийната група, в която съм назначен аз.”- споделя един от учениците.

След проведената дискусия всеки имаше възможност да разгледа кабинета на Областният управител, залите за заседания, част от кабинетите в администрацията и фоайето.

,, Приемете моите адмирации относно за желанието Ви да участвате в подобни инициативи, които категорично биха Ви помогнали да израснете като разумни младежи и достойно да представяте както себе си, така и родното място у нас и по света. Насърчавам също присъствието на предмети в училище като гражданско образование, създаващи една добра основа и ниво на обща култура. Желая Ви много лични и професионални успехи, както и да сбъдвате с лекота мечтите си! ’’- пожела на младежите Г-жа Райчева.