З А П О В Е Д № РД-13-68/14.04.2014г.


З А П О В Е Д № РД-13-68/14.04.2014г.

ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия за повишаване на пожарната безопасност на територията на Област Хасково.