ЗАПОВЕД №ОМП-02-4/23.05.2014г.


ЗАПОВЕД №ОМП-02-4/23.05.2014г. за определяне на пожароопасен сезон в горските територии от 01.06.2014 година до 31.10.2014 година.