Заповед РД-13-85/02.06.2014г.


Заповед №РД-13-85/02.06.2014г. относно повишаване на пожарната безопасност на територията на област Хасково.