Комисия по заетост към областния съвет за развитие


ПРЕДСЕДАТЕЛ - Инж. Минко Ангелов – Областен управител на област Хасково

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ - Виолета Желева – Зам. Областен управител на област Хасково

СЕКРЕТАР - Янко Дуков –директор ДРСЗ - Хасково

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Дани Стоянова – младши експерт в дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация – Хасково
 2. Станислав Дечев – Кмет на община Хасково
 3. Иво Димов – Кмет на община Димитровград
 4. Мария Киркова – Кмет на община Харманли
 5. Анастас Карчев – Кмет на община Свиленград
 6. Милена Рангелова – Кмет на община Симеоновград
 7. Анастас Анастасов – Кмет на община Любимец
 8. Диана Овчарова – Кмет на община Ивайловград
 9. Божин Божинов – Кмет на община Тополовград
 10. Ерджан Юсуф – Кмет на община Маджарово
 11. Аднан Йълдъз – Кмет на община Стамболово
 12. Мюмюн Искендер – Кмет на община Минерални бани
 13. Лиляна Кирякова – представител на „Бюро по труда“ - Хасково
 14. Антония Тюйлиева – директор дирекция „Бюро по труда“ – Димитровград
 15. Тонка Караиванова – Директор дирекция „Бюро по труда“- Харманли
 16. Соня Славова  – Директор дирекция „Бюро по труда“ – Свиленград
 17. Веселин Тодоров – Областен координатор на РС на КНСБ – Хасково
 18. Марио Бисеров – Председател на СРС на КТ „Подкрепа“ – Хасково
 19. Николета Колева – и.д. директор РДСП – Хасково
 20. Кирчо Кирев – Директор дирекция „Инспекция по труда“ – Хасково
 21. д-р Соня Димитрова – Директор РЗИ – Хасково
 22. Веселина Павлитова – началник на РУО – Хасково
 23. Николай  Латев – Гл. експерт в ТСБ „ЮГ“, отдел „Статистически изследвания“ – Хасково
 24. Янчо Янев – Председател на УС на ХТПП
 25. Димитър Янев – общински представител на Съюз на стопанската инициатива – Хасково
 26. Стефан Димитров – Регионален председател на КРИБ – Хасково
 27. Славейко Пънкин – Зам. председател на РСК – Хасково
 28. Иванка Душкова – председател на УС на сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково
 29. Малина Славова – председател на УС на сдружение „Шанс и закрила“ – Хасково

Протокол №3/2012 от заседание на Комисията по заетост към областния съвет за развитие на област Хасково

ПРОТОКОЛ № 1/2013 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 2/08.05.2013 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

Протокол №3\29.10.2013г. от заседанието на Комисията за приемането на регионалните програми за заетост и обучение

Протокол №4\05.12.2013г. от заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково

ПРОТОКОЛ № 1/2014 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

Протокол №2/29.10.2014г.

Протокол №1/28.01.2015г. от заседание на Комисията по заетост към областния съвет за развитие на област Хасково

Протокол №2/27.04.2015г. от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково

Протокол №1/26.01.2016г. от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково

ПРОТОКОЛ № 2/03.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 3/17.09.2016 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 4/29.09.2016 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 1/2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 2/2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3/2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

Протокол №4\2017г. от заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково

Протокол №5\2017г. от заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково

Протокол №6\2017г. от заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково

 

Протокол №1\2018г. от заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково

Протокол №2\2018г. от заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково

Протокол №3\2018г. от заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково

Документи
 
protokol_N4.doc