Съгласуване на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема (по чл.12, ал.8 от Наредба №2)


Правно основание: чл.6, чл.10, чл.11 и чл.12 (8) от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.
Срок:
Цена: Услугата е безплатна.
Необходими документи:

  • Маршрутно разписание – проект, съгласувано от областния управител - оригинал
  • Маршрутни разписания – проект, съгласувани с областните управители на областите, на чиято територия има спирки по маршрута - оригинал
  • Предложеното от съответната община маршрутно разписание – проект, съгласувано с кметовете на общини, на чиято територия има спирки по маршрута – оригинал.
  • Схема на маршрута – когато искането е за утвърждаване на нова автобусна линия.
  • Маршрутни разписания на курсовете непосредствено преди и след предложения нов курс по същата линия или друга линия, осигуряваща връзка с крайния пункт по маршрута – за нова линия
  • Предполагаем пътникопоток – за нова линия
  • Протокол от заседанието на областната комисия по транспорта, на което е разгледано и прието съответното предложение.

Документа може да изтеглите от ТУК