Показване 41 - 60 от 87
#Заглавие
 
41ЗАПОВЕД ОКД-02-Щ-02-3/06.09.2014г.
42Заповед ОЕСУТРП
43Заповед на осн.чл.150 ЗУТ
44Заповед на основание чл.124 ал.7 от ЗУТ
45Заповед за определяне състава на областен съвет за тристранно сътрудничество ОКД-02-С-06-1
46Заповед за ограничаване на достъпа в дивечовъден участък "Балдарана" при ТП ДГС-Ивайловград от 01.08.2020г до 31.10.2020г.
47Заповед за обявяване на бедствено положение в общините Тополовград, Харманли, Хасково и Димитровград от 07.08.20г.
48Заповед за забрана обработката на пасища
49Заповед ДС-07-1/20.03.2014г.
50Заповед във връзка с възникнало заболяване от шарка в Р Гърция
51З А П О В Е Д № РД-14-17/12.05.2017
52ЗАПОВЕД №РД-13-99/26.06.2013г.
53Заповед № РД-13-91
54ЗАПОВЕД № РД-13-88/10.10.2016г.
55ЗАПОВЕД № РД-13-69/04.08-.2016г.
56З А П О В Е Д № РД-13-68/14.04.2014г.
57З А П О В Е Д № РД-13-39/28.04.2016г.
58З А П О В Е Д № РД-13-29/26.05.2015г.
59З А П О В Е Д № РД-13-25/21.04.2015г.ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия за повишаване на пожарната безопасност на територията на Област Хасково.
60ЗАПОВЕД № РД-13-118/29.09.2017г.