Showing 1 - 15 of 15
#Title
 
1Областна комисия по транспорта
2Областна Комисия по заетост
3Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
4Областна комисия “Военни паметници”
5Областна епизоотична комисия
6Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове
7Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб при различни ситуации
8Областен съвет по условия на труд
9Областен съвет за тристранно сътрудничество
10Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
11Областен съвет за сигурност
12Областен съвет за развитие на Област Хасково
13Областен съвет за превенция на домашно насилие
14Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
15Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията