Showing 1 - 20 of 29
#Title
 
1Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на Областен управител, самостоятелен обект с идентификатор 77195.724.9.7.3 - прекратен със Заповед № ДС-06-46/19.09.2023 г.
2Заповед №ДС-06-22\16.04.2014г. На основание чл.19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13, ал.1-4 и чл. 43 от Правилника за прилагане на ЗДС
3Заповед №ДС-06-46/12.04.2016г. На основание чл. 59, ал. 6 от ППЗДС, Решение №РТ-52/18.12.2015г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и утвърден па реда на чл.59, ал.5 от ППЗДС Протокол от 15.02.2016г.
4Заповед №ДС-06-6/18.02.2014г. за определяне на купувача за продажба на имот в управление на НКЖИ, актуван с АДС №6408/2012г.
5Заповед № ДС-06-84/09.10.2020г. за определяне на купувача за продажба на имот в управление на НКЖИ, актуван с АЧДС № 7251/2020г.
6ЗАПОВЕД № РД-11-172 търг Мерцедес С350ТД
7Заповед №РД-13-169/31.10.2012г
8Заповед за определяне на наемател в гр. Тополовград
9Заповед за прекратяване на търг
10Заповед за провеждане на търг
11Заповед РД-13-51 от 11.08.2021
12ЗАПОВЕД РД-13-6/11.01.2021г.
13Заповед спечелил търга им.268 Хасково № ДС-06-73/09.09.2020 г. На основание чл. 59, ал. 6, във връзка с чл. 55-56 от Правилника за прилагане за закона за държавна собственост, чл. 43, ал. 4
14На основание чл.56, ал.6 от ППЗДС Областния управител на област Хасково издава Заповед №ДС-06-21/22.04.2013г.
15Обявление за спечелен търг
16Обявление МО
17Относно търг с тайно наддаване открит със Заповед ДС-06-30/05.07.2021
18Прекратяване на търг с тайно наддаване открит с заповед ДС-06-93/26.11.2020 и з. РД-13-6/11.01.2021г.
19Проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № ДС-06-30/05.07.2021г.
20Провеждане на търг