Антикорупция


КАК ДА СЕ СПРАВИМ С КОРУПЦИЯТА ?


Жалби и сигнали можете да подадете:

На телефон: 038/ 608 048

На сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията

На email: oblast@hs.government.bg

В деловодството на Областна администрация

В пощенската кутия на портала на Областна администрация