Показване 1 - 20 от 25
#Заглавие
 
1Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляващи 352 бр. чугунени радиатори
2ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.724.9.7.3 НА ЕТАЖ 0 (ПАРТЕР)
3ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.724.9.7.3 НА ЕТАЖ 0 (ПАРТЕР)
4ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.724.9.7.3 НА ЕТАЖ 0
5Търг за продажба на лек автомобил
6Решение на Министъра на Отбраната
7Протокол от проведен търг с тайно наддаване на 30.11.2010
8Провеждане на търг
9Проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № ДС-06-30/05.07.2021г.
10Прекратяване на търг с тайно наддаване открит с заповед ДС-06-93/26.11.2020 и з. РД-13-6/11.01.2021г.
11Относно търг с тайно наддаване открит със Заповед ДС-06-30/05.07.2021
12Обявление МО
13Обявление за спечелен търг
14На основание чл.56, ал.6 от ППЗДС Областния управител на област Хасково издава Заповед №ДС-06-21/22.04.2013г.
15Заповед спечелил търга им.268 Хасково № ДС-06-73/09.09.2020 г. На основание чл. 59, ал. 6, във връзка с чл. 55-56 от Правилника за прилагане за закона за държавна собственост, чл. 43, ал. 4
16ЗАПОВЕД РД-13-6/11.01.2021г.
17Заповед РД-13-51 от 11.08.2021
18Заповед за провеждане на търг
19Заповед за прекратяване на търг
20Заповед №РД-13-169/31.10.2012г