Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост


Започнала процедура по отчуждаване на части от имоти-частна собственост за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на ж. п. линия Пловдив-Свиленград-турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/час" на територията на община Симеоновград, област Хасково. Имотите са подробно описани в Решение на МС, № 3359/12.05.2016г.

Решение №359/12.05.2016г., Обявление