Показване 1 - 20 от 69
#Заглавие
 
1Списък недопуснати главен експерт АПОФУС
2Списък допуснати главен експерт АПОФУС
3Класиране директор АПОФУС
4Конкурс за главен експерт в дирекция АПОФУС
5Списък на допуснатите кандидати до защита на концепцията за стратегическо управление на дирекция АПОФУС
6Класиране в конкурса за длъжността Младши Експерт
7Списък на кандидатите които Са допуснати до конкурса - Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на област Хасково
8Списък на кандидатите които Не са допуснати до конкурса - Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на област Хасково
9За длъжността - Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на област Хасково
10Списък на кандидатите, които не са допуснати до конкурс - "Младши експерт" в дирекция АКРРДС
11Списък на кандидатите допуснати до конкурс - "Младши експерт" в дирекция АКРРДС
12Обявление за конкурс - "Младши експерт" в дирекция АКРРДС
13Система за определяне на резултатите и коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидатите, получен от практическия изпит и от интервюто за длъжността "старши експерт" в дирекция АКРРДС
14Списък на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността старши експерт в дирекция „Административен Контрол, Регионално Развитие и Държавна Собственост“ в Областна администрация – Хасково
15Списък на кандидатите, които не се допускат до конкурс за длъжността старши експерт в дирекция „Административен Контрол, Регионално Развитие и Държавна Собственост“ в Областна администрация – Хасково
16Обявление относно конкурс за длъжността – Старши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково
17Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността главен експерт в дирекция „Административен Контрол, Регионално Развитие и Държавна Собственост“
18Списък на кандидатите допуснати до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Административен Контрол, Регионално Развитие и Държавна Собственост“
19Списък на кандидатите, които не се допуснат до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Административен Контрол, Регионално Развитие и Държавна Собственост“
20ОБЯВЛЕНИЕ