Showing 1 - 20 of 73
#Title
 
1СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО
2СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО
3Съобщение - Конкурсната процедура за длъжността „главен експерт“
4Обява Конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация на област Хасково
5Списък недопуснати главен експерт АПОФУС
6Списък допуснати главен експерт АПОФУС
7Класиране директор АПОФУС
8Конкурс за главен експерт в дирекция АПОФУС
9Списък на допуснатите кандидати до защита на концепцията за стратегическо управление на дирекция АПОФУС
10Класиране в конкурса за длъжността Младши Експерт
11Списък на кандидатите които Са допуснати до конкурса - Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на област Хасково
12Списък на кандидатите които Не са допуснати до конкурса - Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на област Хасково
13За длъжността - Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на област Хасково
14Списък на кандидатите, които не са допуснати до конкурс - "Младши експерт" в дирекция АКРРДС
15Списък на кандидатите допуснати до конкурс - "Младши експерт" в дирекция АКРРДС
16Обявление за конкурс - "Младши експерт" в дирекция АКРРДС
17Система за определяне на резултатите и коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидатите, получен от практическия изпит и от интервюто за длъжността "старши експерт" в дирекция АКРРДС
18Списък на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността старши експерт в дирекция „Административен Контрол, Регионално Развитие и Държавна Собственост“ в Областна администрация – Хасково
19Списък на кандидатите, които не се допускат до конкурс за длъжността старши експерт в дирекция „Административен Контрол, Регионално Развитие и Държавна Собственост“ в Областна администрация – Хасково
20Обявление относно конкурс за длъжността – Старши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково